English

شرکت گروه مهندسی آگورچین در تاريخ هشتم آذر ماه يکهزارو سيصدو هشتاد، بعنوان شرکت سهامی خاص تأسيس، و تحت شماره 179916 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاری تهران به ثبت رسيد. فعاليتهای اصلی شرکت آگورچین اختصاص دارد به اجرای پروژه‌های عمومی ساختمانی، خطوط انتقال آب، شبکه‌های جمع‌آوری آبهای سطحی، ابنيه سنگين بتنی، پل، راه و پروژه های زیست محیطی.

 بنابر گواهينامه صلاحيت پيمانكاري دريافت شده از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از تاريخ 1396/09/01 رتبه هاي صلاحيت شركت آگورچین براي انجام امور پيمانكاري به شرح زير می باشد : 

پايه 2 در رشته راه و ترابري
پايه 5 در رشته آب
پايه 5 در رشته ساختمان

Copyright © 2007, Agourchin. All rights reserved. Best viewed with IE5+ and 800x600+.