اینستاگرام
Agourchin
تلگرام
Agourchin@
احداث جاده و دیوار حفاظتی فرودگاه جیرفت _در دست اجرا (1402)
احداث کریدور خراسان به کرمان (دیهوک - راور) در دست اجرا (1402)
احداث تقاطعات غیرهمسطح کمربندی اصفهان - نجف آباد _ در دست اجرا (1402)
احداث تقاطع غيرهمسطح بزرگراه فتح -شهريار _ پایان یافته (شهریور ماه 1401)
احداث تقاطع غیرهمسطح پل بزرگ ورامين _ پایان یافته (مهر ماه 1401)
احداث بلوار نيايش - فرديس _ پایان یافته (فروردین ماه 1401)
احداث زيرگذر راه آهن سرحدآباد - فرديس _ پايان يافته (فروردین ماه 1401)
احداث پل اسپیناس - پايان يافته (اسفند ماه 1400)
احداث تقاطعات غیرهمسطح دامغان
احداث تقاطع غیر همسطح پيشوا
زيرسازي خطوط راه آهن - بندر خشك آپرين
طراحی و ساخت زیرگذر پيش ساخته سريع الاحداث
مقاوم سازي پل های راه آهن تهران–قم
احداث پل کابلی آبادان
احداث پل های سلمان فارسی – استان اصفهان
احداث تقاطع غیر همسطح رباط کریم
احداث تقاطع غیرهمسطح استان خراسان رضوي
احداث خطوط توسعه ای راه آهن به روش پیش ساخته تهران - قم
احداث پل شمس آباد دامغان
احداث رادیه و برید جهت پل راه آهن ورامين

طراحی سایت توسط فراکارانت